ZANI

Frontpage.jpg (1)

ZANI Presse har tillverkat pressar sedan 1955. Idag är Zani marknadsledande med ett brett program av avancerade pressar med olika typer av drivsystem inom området mekaniska reduktionspressar som modell MotionMaster och ServoMaster. Zanis styrka är kundanpassade pressar, specifiserade efter kundens unika krav. Idag finns ca 24 pressar installerade i Sverige och Norge, de allra flesta installerade med komplett matningsutrustning.