Matningsutrustning

Kompakta liner med 7 styrda axlar

 

Kompakta liner med automatisk inställning av 7 axlar för aktuell banddimension.

  • 7 motoriserade axlar för enkel inställning för aktuell banddimension.
  • Laddning sker utan manuella inslag.
  • Axlarna kan fås programmerbara för aktuellt arbete.

Bilagor:

Servopresse.pdf