Matningsutrustning

Kompaktliner med laddvagga

Line med laddvagga och mätande/ matande riktverk.

  • Främst för tjockare materialdimensioner.
  • Lämplig då materialet har fjäderkvalitet och behöver stabil och säker låsning av bandrullen.
  • Kan kombineras med magasin för bandrullar.

Bilagor:

Servopresse.pdf