Vattenbaserade tvättar

LPW Powerjet

Powerjet tvätt där hela kammaren fylls och vattnet cirkulerar med 14-18 bars tryck. Går att utrusta med ultraljud, vakuumtork samt flera tankar för hårda renhetskrav. Spåntransportör samt fettavskiljare för hårt nedsmutsade detaljer går också att få. Hela kammaren fylls och korgen roterar 360 grader.Går att programmera som man vill.

Finns även för tvätt efter termisk gradning

Bilagor:

LPW PowerJet.pdf
Powerjet LPW 2.jpg